English Web Site Iletisim Bilgileri
İyi Düşünülmüş Kararlar, Doğru Atılmış Adımlar

Altindag Belediyesi
Başkan
Dr. Veysel TİRYAKİ

E-Belediye
Vergi Borcu Öğrenme Online Ödeme
Altin Masa
ALTIN MASA
Sikayet ve Dilekleriniz Için
Emlak Altindag
SATILIK EMLAK
ILANLARI
Hamamönü
MOBIL YAYINLAR
Altinköy
ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESI
Hamamönü
ALTINKÖY
AÇIK HAVA MÜZESI TUR
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
SANAL TUR

HamamönüULUCANLAR CEZAEVI MÜZESI
Hamamönü
ULUCANLAR
SANAL TUR
Nikah Islemleri
EVLENDİRME
Videolar
VIDEOLAR
Vefat Edenler
VEFAT EDENLER
Ulaşım
ULAŞIM
 


İmar Çapı :
Bir imar parselinde inşaat yapabilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için yapılacak ilk işlem imar durumu belgesi (çap) müracaatıdır. Çap müracaatını parsel sahipleri kendileri yapabileceği gibi vekâlet verdikleri üçüncü şahıslar da yapabilir. Çap müracaatı dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekinde Altındağ (LİHKAB) Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosundan alınan aplikasyon krokisinin aslı ile Altındağ Tapu Müdürlüğünden alınan tapu tescil belgesinin (1 ay içerisinde alınmış olan) konulması zorunludur.

Çap Ücreti : Konutlar için m² x 0,50 TL
İşyerleri için m² x 0,52 TL alınır.

Yol Kotu :
Ruhsat başvurularında yapılacak ikinci işlem yol kotu müracaatıdır. Yol kotu müracaatları dilekçe ile yapılmaktadır

Parsel sahipleri kendileri müracaat ettiği gibi, vekalet verdikleri kişiler de müracaat edebilir.

1-Dilekçe ekinde aplikasyon krokisi aslı
2-İmar çapının aslı
3-Tapu fotokopisi

Yol kotu ücreti: Konutlar için m² x 0,73 TL
Ticarethane için m² x 0,95 TL

Not : İmar çapı ve yol kotu müracaatı aynı dilekçe ile yapılır.

İki Parselin tevhidi (birleştirilmesi) için :
Dilekçe ile müracaat edilir.
1-Tapu tescil belgesi
2-Vekaletnameler
3-Kadastro müdürlüğünce hazırlanan değişiklik tasarımı
4-Parsellere ait ekspersiz çapı
5-Vekalet sahibinin dilekçesi(Dilekçe örneği)
6-Tevhid Harcı

Mimari Proje Onay:
a) Mükellef Kaydı
b) Tapu Tescil Belgesi
c) Vekaletler (Noter Onaylı)
d) Çap - Yol Kotu - Aplikasyon Belgeleri (asılları)
e) Proje Kontrol Formları ve Porje Uygunluk Yazıları
f) Renkli Cephe
g) CD
h) 1/50 Ölçekli 1 Takım Proje

Ruhsat Alabilmek İçin :

EVRAK LİSTESİ

1 Çap ( 1 yıl süreli)
2 Kanal keşif özeti ( aski onaylı)
3 Stablize yol keşif özeti (imar md.onaylı)
4 Toprak kazı hesabı ( mimari proje arkasına)
5 m² listesi+ numarataj belgesi(veri tabanına işle.)
6 Tapu tescil belgesi (1 aylık)
7 Müteahhit sicil durum taahhütnamesi
8 Müteahhit vergi levhası fotokopisi
9 Şantiye şefi sözleş.+ikametgah+sicil durum taahh.
10 Harç ve ücretler tahsilat makbuzları
11 İnşaat sözleşmesi ve vekaletname'nin aslı
12 Müelliflerin sicil durum taahhütnamesi
13 Proje kontrol formları ve proje uygunluk yazıları
14 Müteahhit sigorta sicil no + yambis
15 Yapı denetim dosyası + yetkilisinin tc kimlik + vergi no
16 Mimari proje (6 takım)
17 Betonarme projesi ve raporu
18 Sıhhi tesisat projesi (imar müd.onaylı)
19 Elektrik projesi (ruhsattan 1 ay sonra gelebilir.)
20 Doğalgaz projesi (ruhsattan 1 ay sonra gelebilir.)
21 Cebri havalandırma projesi(sığınak varsa)
22 Kat kalorifer projesi
23 Asansor projesi ( asansörlü binalar için)
24 Telefon ankastre projesi (ruhsattan 1 ay sonra gelebilir.)
25 Yangın projeleri [belediyeden] algılama söndürme tahliye
26 Zemin etüd raporu
27 Peyzaj projesi
28 Yapı aplikasyon projesiBir Binanın
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alabilmesi için
Dosyasında Bulunması gereken bilgi ve evraklar ;


1- Enerji Kimlik Belgesi

     ( Mevcut Binalar (01.01.2011 tarihinden önce ruhsat almış binalar) için, EİE’nin
http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx adresindeki Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, Yeni binalar (01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat almış binalar) için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanacak.)

 

 • 2- Kanal Vizesi ( ASKİ )

 • 3- Yapı Aplikasyon Projesi ne uygun şekilde yapıldığını gösteren:
  • Vaziyet Planı, ( Ek1: Vaziyet Planı örneği-1)
  • Bağımsız Bölüm Planı. (Ek2: Bağımsız Bölüm Planı örneği-2)
 • 4- Doğalgaz Tesisatlarının Başkent Doğalgaz’dan Kontrolü

 • 5- Telefon Ankastre Vizesi ( Telekom )

 • 6- 13*18 Ebadında Ön ve Arka Cephelerden 2’şer Adet Fotoğraf.

 • 7- Asansör Ruhsatı.

 • 8- Sığınak Raporu

 • 9- Çevre Düzeninin projesine uygun yapıldığına, Yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin projesine uygun olarak yapıldığına, Elektrik tesisatlarının uygunluğu Merkezi Sistem Kazan Montajının projesine uygun olarak yapıldığını dair rapor, v.s.  (Örnek 3)

 • 10- Vize işlemlerinin tamam olması

 

İSKAN (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ) EKLERİ:

 • SSK’dan İlişiksiz Belgesi.
 • Ank. Byk. Şh. Belediyesi’nden Numarataj Yazısı.
 • Harç ve ücretler.
 • İş Bitirme Tutanağı
 • İskan Dilekçesi.


 
     
 
Geri Dön
 

ALTINDAG-Hasat Senligi_2017 from Altındağ Belediyesi on Vimeo.


Bunu bir daha gösterme

ÖDÜLLER


KÜLTÜR SANAT